Bulgaars branch office

Stappen en procedure voor het starten / oprichten / registreren van een branch office of filiaal in BulgarijeBulgaars branch office starten

Overweegt u een branch office in Bulgarije te starten? Graag informeren wij u verder over de registratie van een branch office of filiaal in Bulgarije. Onze adviseurs informeren u graag nader wanneer u verdere vragen hebt over alle juridische, fiscale en praktische aspecten.

 

Wat is een branch office of filiaal

Een branch office -ook wel filiaal genoemd- is de registratie van de Bulgaarse onderneming van een buitenlandse rechtspersoon. Op basis van Europees recht mag iedere rechtspersoon uit een lidstaat van de EU zich registreren in een andere lidstaat om aldaar zaken te doen.

 

Aansprakelijkheid

Een branch office is geen aparte entiteit, maar is onlosmakelijk verbonden met de rechtspersoon. Een Belgische bvba die in Bulgarije een branch office registreert is dan ook volledig verantwoordelijk voor haar filiaal in Bulgarije.

 

Kenmerken en vereisten van een branch office

 • Geen kapitaalseisen
 • Geen aparte entiteit, maar slechts een registratie van de moedermaatschappij
 • Het minimum aantal zaakvoerders voor het branch office is één
 • Zaakvoerders mogen alleen natuurlijke personen zijn

 

Jaarlijkse verplichtingen

Jaarlijks moeten er jaarstukken worden gepubliceerd. De jaarstukken van een branch office  zijn in zijn algemeenheid aanzienlijk vrij eenvoudig en kunnen worden ingediend zonder accoutantsverklaring.

 

Voor wie is een branch office interessant?

Het registreren van een branch office wordt met name gedaan door ondernemingen die perse niet willen vallen onder het Bulgaarse vennootschapsrecht, alsmede door ondernemingen die slechts beperkte -met name ondersteunende- activiteiten in Bulgarije hebben.

Voorbeelden:

Een Engelse Limited die speciaal wordt opgericht voor registratie in Bulgarije. De Ltd drijft geen onderneming in Engeland, maar uitsluitend in Bulgarije. Het gevolg is dat de onderneming in Bulgarije fiscaal gezien exact hetzelfde wordt behandeld als de Bulgaarse OOD en dus geniet van de vele voordelen die Bulgarije te bieden heeft. Vennootschapsrechtelijk blijft het een Engelse onderneming en valt de vennootschap dus onder het Engelse vennootschapsrecht. Deze structuur wordt vooral gekozen door cliënten die gebruik willen maken van het meest aantrekkelijke vennootschapsrecht van Engeland, maar eveneens van de vele fiscale, juridischem kostenbesparende en praktische voordelen die Bulgarije biedt.

Een Belgische bvba die al haar activiteiten en productie in belgië heeft en een bescheiden verkoop kantoor in Bulgarije wenst te starten. Het kantoor in Bulgarije doet niets meer dan het in dienst hebben van een aantal verkopers die de producten van de NBelgische firma in Bulgarije verkopen. Alle bestellingen worden in België afgehandeld en de gehele productie vindt in België plaats. Door het registeren van een branch office ontstaat een vaste inrichting in Bulgarije. Via deze vaste inrichting  wordt slechts 10% vennootschapsbelasting betaalt over de winst van de activiteiten in Bulgarije.

In bepaalde gevallen kunnen andere rechtsvormen echter gepaster of interessanter zijn, zoals:

Ondernemingen met een hoge kapitaalsbehoefte en hiervoor de kapitaalsmarkt willen aanspreken (via de beurs of over-the-counter trading) kiezen in de regel voor de Bulgaarse AD, vanwege de vrijere verhandelbaarheid van de aandelen.

In het geval dat er aandelen aan toonder zijn gewenst wordt ook meestal gekozen voor de Bulgaarse AD, omdat deze Bulgaarse rechtsvorm wel aandelen aan toonder kent.

Wanneer het niet gewenst is om natuurlijke personen als zaakvoerder te hebben of wanneer er een registratie vereist is om zaken te doen in Bulgarije zonder dat er een vaste inrichting in Bulgarije gevormd gaat worden dan is de Bulgaarse KD meestal een betere oplossing.

Wanneer de bovengenoemde stellingen niet van belang zijn, dan is de Bulgaarse OOD meestal een betere oplossing. Deze rechtsvorm is ook de meeste gekozen vennootschap in Bulgarije. De -veelgehoorde- stelling dat de AD voor grote ondernemingen is en de OOD alleen voor kleine ondernemingen bedoeld is, is onjuist. Er zijn eveneens vele grote ondernemingen die hun onderneming drijven via een OOD / EOOD.

 

Wel of geen vaste inrichting

Het begrijp vaste inrichting is een complex begrip in de fiscale wetgeving en speelt een belangrijke rol bij Belgische ondernemingen die grensoverschrijdend zaken doen. Soms is het worden aangemerkt als vaste inrichting gewenst, maar soms ook juist niet, in dat soort gevallen heeft een Bulgaarse KD vaak gepaster van een Bulgaarse OOD of registratie van een branch office.

Onze adviseurs zijn specialisten op het gebied van internationale belastingverdragen en grensoverschrijdende fiscale situaties. Voor meer informatie of advies over dit zeer belangrijke, maar complexe onderwerp staan onze adviseurs u dan ook graag te woord. Neem dan ook gerust contact met ons op, we beantwoorden uw vragen graag.

 

Het Bulgaarse vennootschapsrecht

Bulgarije heeft een modern en flexibel vennootschapsrecht, dit maakt Bulgarije nog eens extra interessant voor internationaal zaken doen. Een voorbeeld hiervan is dat Bulgaarse vennootschappen een Bulgaarse en een internationale naam hebben. De Bulgaarse naam is uiteraard in het Bulgaars en het Cyrillisch schrift, maar de internationale naam kan in iedere gewenste taal zijn. De internationale naam mag ook eindigen op iedere wel bekende extensie, waaronder BV, GmbH of Ltd.

Andere belangrijke voordelen:

 • Een Bulgaarse vennootschap mag overal in Bulgarije worden geregistreerd en het administratieve adres mag afwijken van het statutaire adres
 • Het officiële adres hoeft niet gelijk te zijn aan het adres waar de onderneming wordt gedreven
 • Een Bulgaarse onderneming kan probleemloos meerdere vestigingen hebben

 

Vennootschappen met één aandeelhouder

Het Bulgaarse vennootschapsrecht kent ook een bijzonder interessant en tijdbesparend principe voor vennootschappen die slechts één aandeelhouder hebben. Bij dergelijke vennootschappen vervalt de verplichting om ieder jaar een vergadering van aandeelhouders te houden of een speciale aandeelhoudersvergadering te houden bij belangrijke besluiten. In plaats daarvan hoeft de enige aandeelhouder slechts een schriftelijk besluit vast te leggen. Vennootschappen met een enkele aandeelhouder zijn te herkennen aan het feit dat het achtervoegsel met een E begint, dus OOD wordt EOOD en AD wordt EAD.

Dit is in het bijzonder gunstig wanneer een Bulgaarse vennootschap wordt gebruikt in een holding/dochter structuur.

 

Oprichtingsduur

Het oprichten van een Bulgaarse vennootschap gaat vrij snel en duurt ongeveer een werkweek vanaf het moment dat alle documenten compleet zijn.

Bulgaarse vennootschappen kunnen op afstand worden opgericht, maar u kunt ook naar Bulgarije komen voor de oprichting.

 

Stappenplan

Het oprichten van een Bulgaarse vennootschap gaat in een aantal stappen:

 1. Opstellen van alle stukken (oprichtingsbesluit, statuten, handtekeningkaart en declaraties)
 2. Iedere zaakvoerder moet een handtekeningkaart tekenen in het bijzijn van de notaris (in Bulgarije of in eigen land)
 3. Openen van een speciale rekening voor het kapitaal van de vennootschap en opvragen van een bankverklaring
 4. Laten vertalen en legaliseren van de handtekeningkaart (indien deze is getekend bij een niet Bulgaarse notaris)
 5. Indienen van alle stukken bij het Bulgaarse handelsregister

Na ongeveer een werkweek is de vennootschap dan geregistreerd en kan de definitieve bankrekening worden geopend en kan er eventueel een BTW nummer worden aangevraagd.

 

Onze werkwijze

Bedrijfsoprichtingen Bulgarije neemt al het werk uit handen en zorgt voor een soepel verloop van alle benodigde stappen tot het oprichten van uw vennootschap.

Alle documenten die wij opstellen zijn tweetalig (Engels en Bulgaars), desgewenst zijn andere talen ook mogelijk.

 

Aanvullende diensten

Bedrijfsoprichtingen Bulgarije biedt u eveneens de navolgende aanvullende diensten aan:

 

Voordelige tarieven

Bekijk onze prijslijst voor onze voordelige tarieven voor bedrijfsoprichtingen in Bulgarije.

 

Gratis en vrijblijvend advies

Wilt u gratis en vrijblijvend worden geïnformeerd over dit of een ander onderwerp op de website? Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop.

Contact opnemen
No comments yet.

Geef een reactie