Bulgaarse AD of EAD

Bulgaarse AD of EAD starten / oprichtenBulgaarse AD of EAD starten

Overweegt u een AD of EAD te starten? Graag informeren wij u verder over deze Bulgaarse rechtsvorm en vennootschap. Onze adviseurs informeren u graag nader wanneer u verdere vragen hebt over alle juridische, fiscale en praktische aspecten van deze onderneming.

 

Wat is een AD of EAD

De AD of EAD is het beste te vergelijken met de Belgische N.V., Duitse AG en de Engelse plc. Het verschil tussen de AD en de EAD is dat de EAD maar één Enkele aandeelhouder heeft. Verderop in deze tekst gaan we dieper in op de exacte verschillen in werking tussen de AD en de EAD.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De Bulgaarse AD kent beperkte aansprakelijkheid en is een rechtspersoon. De AD is dus zelfstandig drager van rechten en plichten.

 

Kenmerken en vereisten van de AD

 • Het minimumkapitaal is 50000 leva (ongeveer 26000 euro)
 • Het minimumkapitaal moet voor oprichting van de vennootschap voor tenminste een vierde deel zijn volgestort
 • Het overige deel van het kapitaal moet binnen 2 jaar zijn volgestort
 • Het mininum aantal aandeelhouders is één
 • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn van een AD
 • Het minimum aantal bestuurders (leden van de raad van bestuur) is drie
 • Bestuurders (leden van de raad van bestuur) mogen alleen natuurlijke personen zijn

 

Jaarlijkse verplichtingen

Jaarlijks moeten er jaarstukken worden gepubliceerd. Bij een AD / EAD zijn de eisen aan de jaarstukken strikter dan bij een Bulgaarse OOD / EOOD. Zo moeten er meer stukken worden ingediend en moeten het financiële deel worden voorzien van een accountantsverklaring.

 

Voor wie is de AD interessant?

De Bulgaarse AD is interessant voor ondernemingen die:

 • Aandelen aan toonder wensen te hebben
 • Ondernemingen die met hun Bulgaarse vennootschap ergens (in Europa) een kapitaalsmarkt willen aanspreken bijvoorbeeld via de beurs of over-the-counter trading.

In bepaalde gevallen kunnen andere rechtsvormen echter gepaster of interessanter zijn, zoals:

Wanneer het niet gewenst is om natuurlijke personen als bestuurder te hebben of wanneer er een registratie vereist is om zaken te doen in Bulgarije zonder dat er een vaste inrichting in Bulgarije gevormd gaat worden dan is de Bulgaarse KD meestal een betere oplossing.

Wanneer de bovengenoemde stellingen niet van belang zijn, dan is de Bulgaarse OOD meestal een betere oplossing. Deze rechtsvorm is ook de meeste gekozen vennootschap in Bulgarije. De -veelgehoorde- stelling dat de AD voor grote ondernemingen is en de OOD alleen voor kleine ondernemingen bedoeld is, is onjuist. Er zijn eveneens vele grote ondernemingen die hun onderneming drijven via een OOD / EOOD.

 

Het Bulgaarse vennootschapsrecht

Bulgarije heeft een modern en flexibel vennootschapsrecht, dit maakt Bulgarije nog eens extra interessant voor internationaal zaken doen. Een voorbeeld hiervan is dat Bulgaarse vennootschappen een Bulgaarse en een internationale naam hebben. De Bulgaarse naam is uiteraard in het Bulgaars en het Cyrillisch schrift, maar de internationale naam kan in iedere gewenste taal zijn. De internationale naam mag ook eindigen op iedere wel bekende extensie, waaronder BV, GmbH of Ltd.

Andere belangrijke voordelen:

 • Een Bulgaarse vennootschap mag overal in Bulgarije worden geregistreerd en het administratieve adres mag afwijken van het statutaire adres
 • Het officiële adres hoeft niet gelijk te zijn aan het adres waar de onderneming wordt gedreven
 • Een Bulgaarse onderneming kan probleemloos meerdere vestigingen hebben

 

Vennootschappen met één aandeelhouder

Het Bulgaarse vennootschapsrecht kent ook een bijzonder interessant en tijdbesparend principe voor vennootschappen die slechts één aandeelhouder hebben. Bij dergelijke vennootschappen vervalt de verplichting om ieder jaar een vergadering van aandeelhouders te houden of een speciale aandeelhoudersvergadering te houden bij belangrijke besluiten. In plaats daarvan hoeft de enige aandeelhouder slechts een schriftelijk besluit vast te leggen. Vennootschappen met een enkele aandeelhouder zijn te herkennen aan het feit dat het achtervoegsel met een E begint, dus OOD wordt EOOD en AD wordt EAD.

Dit is in het bijzonder gunstig wanneer een Bulgaarse vennootschap wordt gebruikt in een holding/dochter structuur.

 

Oprichtingsduur

Het oprichten van een Bulgaarse vennootschap gaat vrij snel en duurt ongeveer een werkweek vanaf het moment dat alle documenten compleet zijn.

Bulgaarse vennootschappen kunnen op afstand worden opgericht, maar u kunt ook naar Bulgarije komen voor de oprichting.

 

Stappenplan

Het oprichten van een Bulgaarse vennootschap gaat in een aantal stappen:

 1. Opstellen van alle stukken (oprichtingsbesluit, statuten, handtekeningkaart en declaraties)
 2. Iedere bestuurder moet een handtekeningkaart tekenen in het bijzijn van de notaris (in Bulgarije of in eigen land)
 3. Openen van een speciale rekening voor het kapitaal van de vennootschap en opvragen van een bankverklaring
 4. Laten vertalen en legaliseren van de handtekeningkaart (indien deze is getekend bij een niet Bulgaarse notaris)
 5. Indienen van alle stukken bij het Bulgaarse handelsregister

Na ongeveer een werkweek is de vennootschap dan geregistreerd en kan de definitieve bankrekening worden geopend en kan er eventueel een BTW nummer worden aangevraagd.

 

Onze werkwijze

Bedrijfsoprichtingen Bulgarije neemt al het werk uit handen en zorgt voor een soepel verloop van alle benodigde stappen tot het oprichten van uw vennootschap.

Alle documenten die wij opstellen zijn tweetalig (Engels en Bulgaars), desgewenst zijn andere talen ook mogelijk.

 

Aanvullende diensten

Bedrijfsoprichtingen Bulgarije biedt u eveneens de navolgende aanvullende diensten aan:

 

Voordelige tarieven

Bekijk onze prijslijst voor onze voordelige tarieven voor bedrijfsoprichtingen in Bulgarije.

 

Gratis en vrijblijvend advies

Wilt u gratis en vrijblijvend worden geïnformeerd over dit of een ander onderwerp op de website? Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop.

Contact opnemen
No comments yet.

Geef een reactie