Bulgaarse KD

Bulgaarse KD starten / oprichtenBulgaarse KD starten

Overweegt u een KD te starten? Graag informeren wij u verder over deze Bulgaarse rechtsvorm en vennootschap. Onze adviseurs informeren u graag nader wanneer u verdere vragen hebt over alle juridische, fiscale en praktische aspecten van deze onderneming.

 

Wat is een KD

De KD is het beste te vergelijken met de Belgische GCV (Gewone Commanditaire Vennootschap), Duitse KG en de Engelse LP (Limited Partnership).

Net als in België kent de Bulgaarse KD twee soorten vennoten:

Beherende vennoten

Dit type vennoten is verantwoordelijk voor het beheer van de vennootschap. Over het algemeen zorgen deze vennootschappen voor de dagelijkse leiding binnen de vennootschap. De dagelijkse leiding kan ook worden uitbesteed aan een gedelegeerd bestuurder of procuratiehouder, doch de beherende vennoten dragen wel de verantwoordelijkheid voor deze persoon.

Deze vennoten zijn volledig aansprakelijk voor de schulden van de KD.

Commanditaire vennoten

Dit type vennoten zijn in feite de investeerders. Zij investeren geld of goederen en krijgen in ruil daarvoor een deel van de winst of een vaste vergoeding. Deze vennoten zijn beperkt aansprakelijk, zij lopen slechts het risico hun investering te verliezen, maar zijn verder niet aansprakelijk voor schulden.

 

Rechtspersoonlijkheid

De Bulgaarse KD heeft net als de Belgische GCV rechtspersoonlijkheid en is dus primair zelfstandig drager van rechten en plichten;

 

Fiscaal transparant

Een Bulgaarse KD is fiscaal transparant. Het begrip ‘fiscale transparantie’ is in België minder bekend doordat het principe minder wordt toegepast. Zo is de Belgische GCV niet fiscaal transparant.

Fiscale transparantie wil zeggen dat niet de vennootschap, maar de vennoten belasting betalen over de winst van de onderneming.

Zeker in het geval van internationaal zaken doen kan gebruik maken van een fiscaal transparante entiteit leiden tot gunstigere belastingen.

 

Aansprakelijkheid

Zoals eerder aangegeven zijn slechts de beherende vennoten aansprakelijk voor schulden van de KG. Dit wordt vaak opgevangen door een of meerdere rechtspersonen deel te laten nemen als beherend vennoot van de KD.

 

Kenmerken en vereisten van de KD

 • Er is geen minimum kapitaal
 • Er moet tenminste één beherend vennoot worden aangesteld
 • Er moet tenminste één commanditaire vennoot zijn
 • Vennoten mogen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn
 • De naam van de KD moet tenminste de naam van één van de beherende vennoten bevatten

 

Jaarlijkse verplichtingen

Jaarlijks moeten er jaarstukken worden gepubliceerd. De jaarstukken van een KD  zijn in zijn algemeenheid aanzienlijk vrij eenvoudig en kunnen worden ingediend zonder accoutantsverklaring.

 

Voor wie is de KD interessant?

De Bulgaarse KD is interessant voor ondernemingen die:

 • Ondernemingen die werken met externe investeerders
 • Ondernemingen die worden gefinancierd vanuit een bestaande holding structuur
 • Ondernemingen die een fiscaal transparante rechtsvorm nodig hebben (waardoor de winst bij de vennoten wordt belast en niet bij de vennootschap)
 • Ondernemingen die in Bulgarije zaken willen doen, maar geen vaste inrichting nodig hebben
 • Ondernemingen die geen natuurlijk persoon als zaakvoerder wensen aan te stellen, maar een rechtspersoon
 • Joint-ventures en consortiums

In bepaalde gevallen kunnen andere rechtsvormen echter gepaster of interessanter zijn, zoals:

Ondernemingen met een hoge kapitaalsbehoefte en hiervoor de kapitaalsmarkt willen aanspreken (via de beurs of over-the-counter trading) kiezen in de regel voor de Bulgaarse AD, vanwege de vrijere verhandelbaarheid van de aandelen.

In het geval dat er aandelen aan toonder zijn gewenst wordt ook meestal gekozen voor de Bulgaarse AD, omdat deze Bulgaarse rechtsvorm wel aandelen aan toonder kent.

Wanneer de bovengenoemde stellingen niet van belang zijn, dan is de Bulgaarse OOD meestal een betere oplossing. Deze rechtsvorm is ook de meeste gekozen vennootschap in Bulgarije. De -veelgehoorde- stelling dat de AD voor grote ondernemingen is en de OOD alleen voor kleine ondernemingen bedoeld is, is onjuist. Er zijn eveneens vele grote ondernemingen die hun onderneming drijven via een OOD / EOOD.

 

Combinatie van de OOD en KD

Veelal wordt de KD gebruikt in combinatie met de OOD, met name in grotere en complexere holding structuren en structuren waarbij het centrale management buiten Bulgarije ligt, maar het centrum van de activiteiten wel in Bulgarije ligt. Hierbij fungeert de OOD als management vennootschap en wordt het merendeel van de winst uitgekeerd aan de commanditaire vennoot. Dit is met name interessant wanneer de commanditaire vennoot een reeds bestaande niet Bulgaarse holding is, door deze combinatie kan de winst op een zeer fiscaal gunstige wijze worden uitgekeerd.

 

Het Bulgaarse vennootschapsrecht

Bulgarije heeft een modern en flexibel vennootschapsrecht, dit maakt Bulgarije nog eens extra interessant voor internationaal zaken doen. Een voorbeeld hiervan is dat Bulgaarse vennootschappen een Bulgaarse en een internationale naam hebben. De Bulgaarse naam is uiteraard in het Bulgaars en het Cyrillisch schrift, maar de internationale naam kan in iedere gewenste taal zijn. De internationale naam mag ook eindigen op iedere wel bekende extensie, waaronder BV, GmbH of Ltd.

Andere belangrijke voordelen:

 • Een Bulgaarse vennootschap mag overal in Bulgarije worden geregistreerd en het administratieve adres mag afwijken van het statutaire adres
 • Het officiële adres hoeft niet gelijk te zijn aan het adres waar de onderneming wordt gedreven
 • Een Bulgaarse onderneming kan probleemloos meerdere vestigingen hebben

 

Vennootschappen met één aandeelhouder

Het Bulgaarse vennootschapsrecht kent ook een bijzonder interessant en tijdbesparend principe voor vennootschappen die slechts één aandeelhouder hebben. Bij dergelijke vennootschappen vervalt de verplichting om ieder jaar een vergadering van aandeelhouders te houden of een speciale aandeelhoudersvergadering te houden bij belangrijke besluiten. In plaats daarvan hoeft de enige aandeelhouder slechts een schriftelijk besluit vast te leggen. Vennootschappen met een enkele aandeelhouder zijn te herkennen aan het feit dat het achtervoegsel met een E begint, dus OOD wordt EOOD en AD wordt EAD.

Dit is in het bijzonder gunstig wanneer een Bulgaarse vennootschap wordt gebruikt in een holding/dochter structuur.

 

Oprichtingsduur

Het oprichten van een Bulgaarse vennootschap gaat vrij snel en duurt ongeveer een werkweek vanaf het moment dat alle documenten compleet zijn.

Bulgaarse vennootschappen kunnen op afstand worden opgericht, maar u kunt ook naar Bulgarije komen voor de oprichting.

 

Stappenplan

Het oprichten van een Bulgaarse vennootschap gaat in een aantal stappen:

 1. Opstellen van alle stukken (oprichtingsbesluit, statuten, handtekeningkaart en declaraties)
 2. Iedere zaakvoerder moet een handtekeningkaart tekenen in het bijzijn van de notaris (in Bulgarije of in eigen land)
 3. Openen van een speciale rekening voor het kapitaal van de vennootschap en opvragen van een bankverklaring
 4. Laten vertalen en legaliseren van de handtekeningkaart (indien deze is getekend bij een niet Bulgaarse notaris)
 5. Indienen van alle stukken bij het Bulgaarse handelsregister

Na ongeveer een werkweek is de vennootschap dan geregistreerd en kan de definitieve bankrekening worden geopend en kan er eventueel een BTW nummer worden aangevraagd.

 

Onze werkwijze

Bedrijfsoprichtingen Bulgarije neemt al het werk uit handen en zorgt voor een soepel verloop van alle benodigde stappen tot het oprichten van uw vennootschap.

Alle documenten die wij opstellen zijn tweetalig (Engels en Bulgaars), desgewenst zijn andere talen ook mogelijk.

 

Aanvullende diensten

Bedrijfsoprichtingen Bulgarije biedt u eveneens de navolgende aanvullende diensten aan:

 

Voordelige tarieven

Bekijk onze prijslijst voor onze voordelige tarieven voor bedrijfsoprichtingen in Bulgarije.

 

Gratis en vrijblijvend advies

Wilt u gratis en vrijblijvend worden geïnformeerd over dit of een ander onderwerp op de website? Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop.

Contact opnemen
No comments yet.

Geef een reactie