Bulgaarse OOD of EOOD

Stappen en procedures voor het starten en oprichten van een Bulgaarse OOD of EOOD. De OOD of EOOD is vergelijkbaar met de Belgische bvba, Duitse GmbH en Engelse LimitedBulgaarse OOD of EOOD starten

Overweegt u een OOD of EOOD te starten? Graag informeren wij u verder over de meest gebruikte en bekendste rechtsvorm en meest populaire vennootschap van Bulgarije. Onze adviseurs informeren u graag nader wanneer u verdere vragen hebt over alle juridische, fiscale en praktische aspecten van deze onderneming.

 

Wat is een OOD of EOOD

Zoals reeds gezegd is de OOD of EOOD de meest bekende en gebruikte rechtsvorm in Bulgarije. Deze rechtsvorm is het beste te vergelijken met de Belgische bvba, Duitse GmbH en de Engelse Limited. Het verschil tussen de OOD en de EOOD is dat de EOOD maar één Enkele aandeelhouder heeft. Verderop in deze tekst gaan we dieper in op de exacte verschillen in werking tussen de OOD en de EOOD.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De Bulgaarse OOD kent beperkte aansprakelijkheid en is een rechtspersoon. De OOD is dus zelfstandig drager van rechten en plichten.

 

Kenmerken en vereisten van de OOD

 • Het minimumkapitaal is slechts 2 leva (ongeveer 1 euro)
 • Het mininum aantal aandeelhouders is één
 • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn van een OOD
 • Het minimum aantal zaakvoerders is één
 • Zaakvoerders mogen alleen natuurlijke personen zijn

 

Jaarlijkse verplichtingen

Jaarlijks moeten er jaarstukken worden gepubliceerd. De jaarstukken van een OOD en EOOD  zijn in zijn algemeenheid aanzienlijk vrij eenvoudig en kunnen worden ingediend zonder accoutantsverklaring.

 

Voor wie is de OOD interessant?

De Bulgaarse OOD is interessant voor de meeste ondernemingen en wordt als rechtsvorm gekozen door het merendeel van onze cliënten. Ook kan de EOOD/OOD uitstekend worden ingezet bij joint-ventures en consortiums.

In bepaalde gevallen kunnen andere rechtsvormen echter gepaster of interessanter zijn, zoals:

Ondernemingen met een hoge kapitaalsbehoefte en hiervoor de kapitaalsmarkt willen aanspreken (via de beurs of over-the-counter trading) kiezen in de regel voor de Bulgaarse AD, vanwege de vrijere verhandelbaarheid van de aandelen.

In het geval dat er aandelen aan toonder zijn gewenst wordt ook meestal gekozen voor de Bulgaarse AD, omdat deze Bulgaarse rechtsvorm wel aandelen aan toonder kent.

Wanneer het niet gewenst is om natuurlijke personen als zaakvoerder te hebben of wanneer er een registratie vereist is om zaken te doen in Bulgarije zonder dat er een vaste inrichting in Bulgarije gevormd gaat worden dan is de Bulgaarse KD meestal een betere oplossing.

 

Het Bulgaarse vennootschapsrecht

Bulgarije heeft een modern en flexibel vennootschapsrecht, dit maakt Bulgarije nog eens extra interessant voor internationaal zaken doen. Een voorbeeld hiervan is dat Bulgaarse vennootschappen een Bulgaarse en een internationale naam hebben. De Bulgaarse naam is uiteraard in het Bulgaars en het Cyrillisch schrift, maar de internationale naam kan in iedere gewenste taal zijn. De internationale naam mag ook eindigen op iedere wel bekende extensie, waaronder BV, GmbH of Ltd.

Andere belangrijke voordelen:

 • Een Bulgaarse vennootschap mag overal in Bulgarije worden geregistreerd en het administratieve adres mag afwijken van het statutaire adres
 • Het officiële adres hoeft niet gelijk te zijn aan het adres waar de onderneming wordt gedreven
 • Een Bulgaarse onderneming kan probleemloos meerdere vestigingen hebben

 

Vennootschappen met één aandeelhouder

Het Bulgaarse vennootschapsrecht kent ook een bijzonder interessant en tijdbesparend principe voor vennootschappen die slechts één aandeelhouder hebben. Bij dergelijke vennootschappen vervalt de verplichting om ieder jaar een vergadering van aandeelhouders te houden of een speciale aandeelhoudersvergadering te houden bij belangrijke besluiten. In plaats daarvan hoeft de enige aandeelhouder slechts een schriftelijk besluit vast te leggen. Vennootschappen met een enkele aandeelhouder zijn te herkennen aan het feit dat het achtervoegsel met een E begint, dus OOD wordt EOOD en AD wordt EAD.

Dit is in het bijzonder gunstig wanneer een Bulgaarse vennootschap wordt gebruikt in een holding/dochter structuur.

 

Oprichtingsduur

Het oprichten van een Bulgaarse vennootschap gaat vrij snel en duurt ongeveer een werkweek vanaf het moment dat alle documenten compleet zijn.

Bulgaarse vennootschappen kunnen op afstand worden opgericht, maar u kunt ook naar Bulgarije komen voor de oprichting.

 

Stappenplan

Het oprichten van een Bulgaarse vennootschap gaat in een aantal stappen:

 1. Opstellen van alle stukken (oprichtingsbesluit, statuten, handtekeningkaart en declaraties)
 2. Iedere zaakvoerder moet een handtekeningkaart tekenen in het bijzijn van de notaris (in Bulgarije of in eigen land)
 3. Openen van een speciale rekening voor het kapitaal van de vennootschap en opvragen van een bankverklaring
 4. Laten vertalen en legaliseren van de handtekeningkaart (indien deze is getekend bij een niet Bulgaarse notaris)
 5. Indienen van alle stukken bij het Bulgaarse handelsregister

Na ongeveer een werkweek is de vennootschap dan geregistreerd en kan de definitieve bankrekening worden geopend en kan er eventueel een BTW nummer worden aangevraagd.

 

Onze werkwijze

Bedrijfsoprichtingen Bulgarije neemt al het werk uit handen en zorgt voor een soepel verloop van alle benodigde stappen tot het oprichten van uw vennootschap.

Alle documenten die wij opstellen zijn tweetalig (Engels en Bulgaars), desgewenst zijn andere talen ook mogelijk.

 

Aanvullende diensten

Bedrijfsoprichtingen Bulgarije biedt u eveneens de navolgende aanvullende diensten aan:

 

Voordelige tarieven

Bekijk onze prijslijst voor onze voordelige tarieven voor bedrijfsoprichtingen in Bulgarije.

 

Gratis en vrijblijvend advies

Wilt u gratis en vrijblijvend worden geïnformeerd over dit of een ander onderwerp op de website? Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop.

Contact opnemen
No comments yet.

Geef een reactie