Trustdiensten

De Bulgaarse trustdiensten van bedrijfsoprichtingenbulgarije.be geven uw onderneming in Bulgarije voldoende substance en Bulgaars management, zodat uw vennootschap voldoet aan alle eisen om optimaal te kunnen profiteren van de juridische, praktische en fiscale voordelen van BulgarijeDe trustdiensten in Bulgarije van BedijfsoprichtingenBulgarije.be

Bedrijfsoprichtingen Bulgarije levert eveneens een breed aanbod aan trustdiensten. Met deze trustdiensten kan uw vennootschap optimaal profiteren van juridische-, fiscale- en praktische voordelen die Bulgarije te bieden heeft.

 

Brievenbus vennootschap

De tijd van de brievenbusfirma is definitief voorbij. Vroeger werd vooral gekeken naar de plaats waar of het recht waarnaar een vennootschap is opgericht om te betalen waar een vennootschap belastingplichtig is. Tegenwoordig wordt vooral gekeken naar de plaats van het management (de zogeheten management control test) en de plaats van de activiteiten van de vennootschap (ook wel de substance genoemd).

Wie wil profiteren van de voordelen die Bulgarije te bieden heeft zal dus niet kunnen volstaan met een brievenbus en het oprichten van een vennootschap, er moet aan striktere eisen worden voldaan.

 

Nominee director

Een nominee director is iemand die in naam fungeert als zaakvoerder, maar zijn macht feitelijk heeft ‘weggeven’ via een volmacht. In de meeste gevallen krijgt de eigenaar (of beneficial owner) van de onderneming de volmacht, om zodoende het management uit te kunnen oefenen. Vele landen, waaronder België, kijken niet naar de formele plaats van het management, maar naar de effectieve plaats van het management, om te bepalen of een vennootschap in België belastingplichtig is of niet.

Een nominee director heeft voor de meeste belgische ondernemers dan ook geen zin.

 

Het belastingverdrag tussen België en Bulgarije over de plaats van het management

In het belastingverdrag tussen België en Bulgarije staat dat bij ondernemingen waarvan het effectieve management zich in België bevindt, de heffingsbevoegdheid België toekomt. In dit soort gevallen zal een Bulgaarse vennootschap, zelfs wanneer zij volledig juist in Bulgarije is geregistreerd, dus in België belastingplichtig worden.

 

Bulgaars management bij Bulgaarse vennootschappen

Het is dan ook van groot belang dat iedere Bulgaarse vennootschap ook haar management in Bulgarije heeft, dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd:

 

Zelf het management voeren

U kunt, als ondernemer, uiteraard zelf het management voeren over uw Bulgaarse onderneming. U zult er dan echter wel rekening mee moeten houden dat u vaak genoeg naar Bulgarije zult moeten afreizen om uw management taken ook werkelijk aldaar uit te voeren, zodat u kunt aantonen dat de feitelijke leiding van de onderneming zich ook werkelijk in Bulgarije bevind.

 

Een Bulgaarse zaakvoerder of manager aanstellen

Wie niet in staat is om regelmatig naar Bulgarije te komen om leiding te geven aan de onderneming kan ook een lokale manager zoeken en aanstellen. Voor arbeidsintensieve ondernemingen en ondernemingen waarbij personeel gaat worden aangenomen is dit zeker aan te bevelen. Onze specialisten kunnen assisteren bij het vinden van de juiste persoon.

 

De zaakvoerders service van Bedrijfsoprichtingen Bulgarije

Via de zaakvoerders service van Bedrijfsoprichtingen Bulgarije neemt een van onze bekwame bestuurders deel als zaakvoerder of lid van de raad van bestuur van uw onderneming. Deze dienst is geen nominee director, maar een zaakvoerdersdienst waarbij de lokale zaakvoerder ook werkelijk activiteiten en daden van management voor de onderneming verricht. Hierdoor is er altijd een persoon in Bulgarije, die fungeert als aanspreekpunt van de onderneming en iemand die kan zorgdragen voor de dagelijkse leiding, initiatief neemt wat betreft de verplichtingen van de onderneming en op andere wijzen kan ondersteunen bij uw activiteiten in Bulgarije.

Ander belangrijk voordeel is dat onze gekwalificeerde professionele zaakvoerders de weg in Bulgarije zeer goed kennen, wat natuurlijk een groot voordeel voor uw onderneming is.

 

Strenge eisen

Uitsluitend partners van bedrijfsoprichtingenbulgarije.be zijn bevoegd om als zaakvoerder van de vennootschappen van cliënten op te treden. Alle partners hebben tenminste 10 jaar relevante werkervaring en worden regelmatig bijgeschoold om ervoor te zorgen dat zij altijd als eerste op de hoogte zijn van veranderingen in de immer dynamische wereld van het internationaal vennootschaps- en fiscaal recht.

De bevoegdheden van lokale zaakvoerder worden eveneens van te voren ingekaderd en vastgelegd. U kunt dus altijd verzekerd zijn van een wettelijk correcte bedrijfsvoering van uw Bulgaarse onderneming.

Overigens wordt de director service niet alleen ingezet vanwege fiscale voordelen, maar ook veelvuldig simpelweg om praktische redenen.

 

Nominee shareholder service

De nominee shareholder service is een dienst voor personen en rechtspersonen die, als aandeelhouder, niet zichtbaar willen of kunnen zijn. Een nominee shareholder zorgt voor splitsing van het juridisch- en eocnomisch eigendom van de vennootschap.

De nominee shareholder kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.

 

Overeenkomst voor de nominee shareholder service

Voor de nominee shareholder service zal een overeenkomst worden opgesteld, die door alle partijen wordt getekend. In deze overeenkomst staat onder andere vastgelegd wie de rechthebbende op dividenden is, op welke wijze het stemrecht op de aandelen moet worden uitgeoefend, enz.

 

Due diligence beleid

Als organisatie zijn wij verplicht ons te houden aan de van toepassing zijnde wetgeving op het gebied van witwassen en financiering van terroristische activiteiten. Om deze reden voeren wij bij onze trustdiensten een strict due diligence beleid en ken uw-client procedures, zowel voor en tijdens de oprichting, alsmede gedurende de gehele periode van dienstverlening.

Onze diensten zijn bedoelt voor serieuze ondernemingen en mogen dan ook niet worden gebruikt voor niet bij wet toegestane of illegale zaken.

 

Zorgvuldigheid en discretie

Uiteraard zijn wij verplicht voor het werken op basis van zorgvuldigheid en discretie en wordt alle informatie met de grootste confidentialiteit en met het strikste vertrouwen behandeld.

 

Voordelige tarieven

Bekijk onze prijslijst voor onze voordelige tarieven voor bedrijfsoprichtingen in Bulgarije.

 

Gratis en vrijblijvend advies

Wilt u gratis en vrijblijvend worden geïnformeerd over dit of een ander onderwerp op de website? Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop.

Contact opnemen
No comments yet.

Geef een reactie