Contact

Belangrijk!!

Wij stoppen onze activiteiten in Bulgarije, derhalve bedienen wij alleen nog bestaande cliënten en accepteren wij géén nieuwe cliënten meer.

Waarom stoppen we?

Nadat de regering in Bulgarije rigoreuze hervormingen had doorgevoerd in 2008 waren velen zeer positief gestemd over het land. Ook wij geloofden in de potentie van dit land en openden in 2010 ons kantoor in Bulgarije. Helaas was deze hoop niet terecht. Niet alleen heeft de huidige regering, die in 2011 aan de macht is, niets waar gemaakt van haar beloften, maar is er -naar onze mening- zelfs sprake van achteruitgang en enorme politieke instabiliteit. Het recente EU rapport over de staat van de rechtsstaat maakte pijnlijk duidelijk dat de papieren werkelijkheid nog erger is dan de ervaren werkelijkheid.

In de praktijk was het advies voor een passende jurisdictie voor onze cliënten veelal dan ook een andere jurisdictie dan Bulgarije. Voorts is het voor ons niet langer interessant om Bulgarije aan te bieden als jurisdictie op de wijze zoals we dat tot dus ver deden. Derhalve hebben wij besloten ons kantoor in Bulgarije te sluiten.

Ons kantoor in Bulgarije:

Dunav street 59 fl. 1
1202 Sofia
Bulgarije

Openingstijden

Maandag tot vrijdag van 8:30 tot 16:00.

Ons kantoor is gesloten op de volgende data in 2020:

1 januari
3 maart
17, 23 april
1, 6, 25 mei
7, 22 september
24, 25, 28, 31 december