Management control test

Management control testWat is de management control test?

De management control test is een middel dat door belastingdiensten in verschillende landen wordt toegepast om te kunnen betalen in welk land een vennootschap belastingplichtig is.

 

Historie van de management control test

Vroeger was met name de plaats en het rechtsstelsel van oprichting van de vennootschap bepalend waar de vennootschap belastingplichtig is, in die tijd was het hebben van een brievenbus en een rechtspersoon in een ander land (met lagere belastingen) voldoende om in dat land belasting te betalen.

Om dit te voorkomen ging de fiscus eisen stellen aan de plaats van het management. Niet meer de plaats van registratie van de vennootschap, maar de plaats van het management werd de voornaamste pijler om te bepalen waar de vennootschap belastingplichtig is. Gevolg was dat er een zaakvoerder (een zgn. nominee director) werd aangesteld in het land naar welk rechtsstelsel de vennootschap is opgericht, vervolgens gaf deze locale zaakvoerder via een volmacht alsnog beslissingsbevoegdheid aan bijvoorbeeld de eigenaar van de vennootschap. De formele leiding van de onderneming bevond zich dan wel in het andere land, maar de feitelijke leiding alsnog in België.

 

Maatstaven van de huidige management control test

In de hedendaagse management control test wordt gekeken naar de plaats van het effectieve management, dus daar waar de feitelijke leiding plaatsvindt.

Dus een Bulgaarse vennootschap met een keurig adres in Bulgarije, maar waarvan het feitelijke management zich volledig of met name in België bevindt, zal primair belastingplichtig zijn in België.

 

De management control test in de belastingverdragen

België (en vele andere landen) incorporeren de management control test in de belastingverdragen die zij sluiten met andere landen. Hierdoor kan de management control test ook werkelijk worden toegepast in de praktijk.

 

Praktische voorbeelden van toepassing van de management control test

Vennootschap ABC is opgericht naar het recht van land A, zaakvoerder Jan Janssen woont in land B en voert vanuit dit land het effectieve management van de vennootschap.

Voorbeeld 1

Situatie: Land A = Bulgarije, Land B = België

In deze situatie zal de primaire heffingsbevoegdheid worden verlegd van Bulgarije naar België. Dit kan fiscaal gezien ongunstig uitpakken voor de voor de Bulgaarse vennootschap, omdat zij mogelijk geen gebruik kan maken van de fiscale voordelen van Bulgarije.

Deze situatie kan worden opgelost door te zorgen voor effectief management in Bulgarije.

Voorbeeld 2

Situatie: Land A = België, Land B = Bulgarije

Dit voorbeeld geeft aan dat de management control test ook kan leiden tot een positief effect. In deze situatie zal namelijk de primaire heffingsbevoegdheid worden verlegd van België naar Bulgarije. Hierdoor kunnen de winsten met de gunstige Bulgaarse belastingtarieven worden belast.

 

Andere van belang zijnde factoren

De management control test geeft antwoord op de vraag welk land de primaire heffingsbevoegdheid heeft. Er zijn echter ook andere factoren die mede bepalen waar de winst (of een deel van de winst) wordt belast, zoals:

 

De plaats van de activiteiten (substance)

Winst voortkomend uit activiteiten wordt in principe altijd belast in het land waar de activiteiten worden uitgeoefend.

 

Vaste inrichting

Winst gerelateerd aan een vaste inrichting wordt in principe ook altijd belast in het land waar de vaste inrichting zich bevind. Een voorbeeld van een vaste inrichting is bijvoorbeeld een branch office of filiaal.

De definitie van het begrip ‘vaste inrichting’ verschilt per belastingverdrag. Grofweg kan worden gesteld dat een kantoor dat louter supplementaire activiteiten, die slechts bijdragen tot de uitvoering van de activiteiten van de onderneming in een ander land, uitvoert niet zal worden beschouwd als een vaste inrichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een logistiek centrum in land A van een onderneming uit B, om zodoende cliënten in land A sneller te kunnen leveren.

 

Gratis en vrijblijvend advies

Wilt u gratis en vrijblijvend worden geïnformeerd over dit of een ander onderwerp op de website? Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop.

Contact opnemen

 

No comments yet.

Geef een reactie