Oprichten van een holding in Bulgarije

Het oprichten van een holding in Bulgarije is vergelijkbaar met de procedure voor het oprichten van een gewone Bulgaarse vennootschap. Deze pagina geeft uitleg over de voorwaarden waar een Bulgaarse holding aan moet voldoenProcedures voor het opzetten van een Bulgaarse holding

Het starten van een holding in Bulgarije is vergelijkbaar met het opzetten van een gewone vennootschap. Een holding dient echter aan een aantal extra voorwaarden te voldoen. Een vennootschap met holding activiteiten wordt in het Bulgaarse handelsregister ook met de speciale status ‘holding’ geregistreerd.

 

Rechtsvormen die een holding kunnen zijn

Het Bulgaarse vennootschapsrecht defineert het begrip holding alsvolgt:

  • de (vennootschap is een (E)AD, KDA of (E)OOD, die enkel het houden van aandelen in andere vennootschappen of het voeren van management over andere vennootschappen als doel heeft en verder geen enkele andere commerciële activiteit voert
  • Tenminste 25% van het kapitaal van de vennootschap is geïnvesteerd in dochter vennootschappen

Een dochtermaatschappij is een vennootschap waarin de holding voor tenminste 25% in participeert of tenminste 25% van de aandelen houdt of tenminste 50% vormt van de raad van bestuur of zaakvoerders van de vennootschap

 

Omschrijving van de activiteiten

De doel omschrijving in de statuten van een Bulgaarse holding kan zijn:

  • verwerven, beheren, evalueren en verkopen van aandelen of participaties in Bulgaarse en buitenlandse vennootschappen
  • verwerven, beheren en verkopen van obligaties
  • verwerven, evalueren en verkopen van patenten en commissies op licenties voor het gebruik van patenten van enige vennootschap waarin de holding participeert
  • financieren van vennootschappen waarin de holding participeert.

Een Bulgaarse holding mag niet:

  • deelnemen in enige vennootschap die geen rechtspersoon is
  • licenties verwerven, welke niet een der onderliggende vennootschappen toebehoort
  • verwerven van immobiliën welke niet voor eigen gebruik is. Het verwerven van aandelen in een immobiliën vennootschap is wel toegestaan.

 

Verstekken van leningen met een Bulgaarse holding

Een Bulgaarse holding vennootschap mag alleen leningen verstrekken aan vennootschappen waarin het een direct belang of directe controle heeft. Het uitgeleend kapitaal mag nooit meer bedragen dan 10 maal het kapitaal van de holding vennootschap zelf. Deposito’s van dochtervennootschappen en ondernemingen in de holding vennootschap mogen niet meer zijn dan 3 maal het kapitaal van de vennootschap.

 

Oprichtingsprocedure van een holding in Bulgarije

De procedure voor het oprichten van een Bulgaarse holding is nagenoeg gelijk aan die van de Bulgaarse OOD, Bulgaarse AD. Tijdens het registratieproces zal de vennootschap ook de speciale status van holding worden toegekend door het Bulgaarse handelsregister.

 

Gratis en vrijblijvend advies

Wilt u gratis en vrijblijvend worden geïnformeerd over dit of een ander onderwerp op de website? Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop.

Contact opnemen
No comments yet.

Geef een reactie