Substance

Substance (of volledig: het principe van substance over form) is een begrip waarmee wordt gedoeld op de economische realiteit van de situatie waarin een vennootschap zich bevind.Wat is substance in fiscale zin?

Substance (of volledig: het principe van substance over form) is een begrip waarmee wordt gedoeld op de economische realiteit van de situatie waarin een vennootschap zich bevind.

Dat wil zeggen dat een vennootschap formeel gezien kan zijn opgericht in land A, maar wanneer er geen feitelijke economische reële band met dat land is (en de economische realiteit zich dus elders bevind) er een gebrek aan substance is.

 

Waarom is substance belangrijk?

De plaats van het management en de substance zijn de twee voornaamste factoren die bepalen waar een onderneming of een groep van ondernemingen belastingplichtig is.

 

Wat betekent het substance vereiste in de praktijk?

De substance eis is bedoelt om misbruik tegen te gaan, het is een middel dat in het leven is geroepen om bijvoorbeeld brievenbus firma’s, die geen enkele band met het land van vestiging hebben, tegen de gaan. Dergelijke brievenbus firma’s werden in het verleden veelal louter gebruikt om winst uit België weg te factureren, terwijl hier geen enkele reële diensten of levering tegenover stond.

Internationaal ondernemen, outsourcen en zelfs verplaatsingen van bedrijven om fiscale redenen zijn nog altijd perfect mogelijk, maar moeten niet een puur kunstmatige structuur zijn. De structuur moet daadwerkelijk bijdragen tot de economische realiteit van de onderneming en mag geen lege huls zijn. Serieuze ondernemingen zullen dan ook geen enkel probleem ondervinden om te voldoen aan de substance eisen die worden gesteld.

 

Gratis en vrijblijvend advies

Wilt u gratis en vrijblijvend worden geïnformeerd over dit of een ander onderwerp op de website? Neem dan contact met ons op via de onderstaande knop.

Contact opnemen
No comments yet.

Geef een reactie